Lūdzam bērnus atgriezt Latvijā!

Petīcija "Lūdzam bērnus atgriezt Latvijā!"

2020. gada 3. jūnijā piespiedu kārtā (brutāli un vardarbīgi) tika izpildīts Latvijas Republikas tiesas lēmums par divu nepilngadīgo bērnu Ellas un Toma atgriešanu bērnu mātes Līgas Bumbules aizbildniecībā. Jau šeit tiek pārkāpts pat Latvijas republikas tiesas lēmums, kurš nosaka atgriezt bērnus Apvienotās Karalistes jurisdikcijā, nevis pie mātes, pret kuru Latvijā uzsākts Kriminālprocess par iespējamu bērnu fizisku, seksuālu un emocionālu iespaidošanu. 19.06.2020. ar lielu pretestību Talsu novada bāriņtiesa tomēr bija spiesta pirmo reizi (kopš brutālās bērnu aizvešanas) noorganizēt videozvanu tēvam un omai ar bērniem. Parādīts gan tiek tikai sešgadīgais Tomiņš, kurš vēl nespēj runāt. Līdz ar to arī paskaidrot, kā viņam radies zilums zem kreisās acs un nobrāzums uz labā vaidziņa. Meitu, kura varētu visu izstāstīt, māte atsakās rādīt, aizbildinoties ar to, ka bērns it kā guļ (kas rada pamatotas bažas par tik vienkārši nenoslēpjamu fizisko un emocionālo vardarbību pret bērniem).

Jau 24.06.2020. Apvienotajā Karalistē paredzēta tiesas sēde par bērnu aizbildniecības tiesībām. Pirmais AK tiesas spriedums noteica bērnu dzīvesvietu pie tēva, neatkarīgi no viņa mītnesvietas un valsts. Aicinām parakstīt šo petīciju, lai vēlāk to ar visiem parakstiem nodotu UK tiesas rīcībā, cerībā, ka vismaz tur uzvarēs veselais saprāts un bērni tiks atgriezti Latvijā. Drošībā pie mīloša tēva, īstās mammas Mairitas, omes un opja. 

Pilns petīcijas teksts: 

2020.gada 21. janvārī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa apmierināja Līgas Bumbules pieteikumu par bērnu atgriešanos no Latvijas Apvienotajā Karalistē un nolēma: atgriezt Apvienotajā Karalistē Ellu Eimī Bumbuli un Tomu Emīlu Bumbuli (turpmāk – bērni); noteikt Mārcim Bumbulim (turpmāk – atbildētājs) termiņu lēmuma labprātīgai izpildei 30 dienas no lēmuma spēkā stāšanās dienas; brīdināt atbildētāju par to, ka gadījumā, ja lēmums netiks izpildīts labprātīgi, atbildētājam tiks piemērots naudas sods un veikta lēmuma piespiedu izpilde.

Bērnam Tomam Emīlam Bumbulim ir iedzimtas veselības problēmas, slimība. Dzīvojot Anglijā vecākiem nebija iespējams bērnu ārstēt. Līga Bumbule 2019.gada 15.aprīlī paraksta atteikumu no Toma Emīla Bumbuļa  (vecāku laulība bija šķirta), un ka bērna tēvs ar dēlu uz nenoteiktu laiku dodas uz Latviju.

 Kopš 06.01.2020 bērns Toms Emīls Bumbulis apmeklē fizioterapiju. Konstatētas pēdu deformācijas, nepieciešama operācija. Šajā sakarā Talsu novada bāriņtiesa 2019. gada 7. augustā nolēma – nepilngadīgā bērna Toma Emīla Bumbuļa nodošanu uz laiku Gintas Bumbules (bērna tēva mātes) parūpē. Bāriņtiesa uz mātes iesnieguma pamata pārtrauca mātes aizgādības tiesības un noteica viena vecāka aizgādību.

Šobrīd ir tiktāl panākts, ka Tomam Emīlam Bumbulim nozīmēta aptuvenā operācijas diena. Pirms tam vēl nepieciešami medicīniski izmeklējumi.

Bērna mātei Līgai Bumbulei 2019.gadā nebija iebildumu, ka bērnu tēvs ar jaunāko dēlu dodas uz Latviju ārstētu bērnu jo atteicās no Toma Emīla Bumbuļa. Līga gribēja tikai meitu.

Bērnu tēvs aizveda uz Latviju arī meitu, jo meita lūdza, lai ņem līdz uz Latviju, jo mamma darot pāri. Meita stāstīja par visāda veida vardarbību. Tādēļ arī tēvs meitu aizveda uz Latviju.

Bērnam Ellai Eimī Bumbulei ārsts – psihiatrs konstatējis veselības problēmas un  vispārēju stacionēšanu. 2020.gada 26. maijā bērns ievietots Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīcā. Izziņā no bērnu psihiatrijas nodaļas pēc izmeklējumiem psihiatrs sniedz ziņas ka Ella Bumbule cietusi no vardarbības un bērnam jaatrodas drošā vidē. Rekomendē apmeklet psihologu.

Kopš šā gada janvāra Ella Eimī Bumbule apmeklē psihologu, psihologa izpētes veikšanai un psiholoģiskā atbalsta saņemšanai. Sakarā ar izsludināto ārkārtas situāciju valstī konsultācijas tika uz laiku pārtrauktas, konsultācijas pakāpeniski tieka atjaunotas..          

17.12.2019. Ellai Emī Bumbulei  bērnu neirologs iesaka apmeklēt psihologa konsultācijas. Pašlaik Ellai pie psiholoģes Jolatas Gluškovas-Segliņas notiek pilna psiholoģiskā izpēte.   

Jau 2020.gada 30.janvārī Mag.Psych. Jolanta Segliņa – Gluškova sniedza aprakstu par konsultāciju gaitu ar Ellu Eimī Bumbuli, kurā secināts, ka bērns cietis no emocionālās, fiziskās un seksuālās vardarbības, kā arī no pamešanas novārtā no savas bioloģiskās mātes Līgas.

Bāriņtiesai vairākkārtīgi lūgts, lai veic bērna psiholoģisko izpēti par iespējamo vardarbību, bet bez rezultātiem. Tiks atkārtoti lūgts bāriņtiesai norīkot psihologu, kuru bērns pieņem, lai noskaidrotu bērnu iebildumus pret viņa nogādāšanu atpakaļ uz Angliju. Talsu novada bariņtiesa noraida jebkadus priekšlikumus sakarā ar Ellas un Toma Bumbuļa drošas dzīves vides īstenošanā. Talsu novada bēriņtiesa no sākta gala aizstav Līgu Bumbuli un ātraku bērnu pārvietošanu uz Lielbritāniju.

 03.06.2020

pl:10:30

 Rīkojuma izpildes diena.

Kurzemes apgabaltiesas tiesas izpildītāja Ilona Kalniņa paziņo par piespiedu izpildi kur tiek pieaicināta Valsts un Pašvaldības policija, Talsu novada bariņtiesa un psiholoģe.

Talsu novada bariņtiesas parstavji: Aija Štaškova-Ciemīte, Jolata Feldmane, Anita Šulca, Jolanta Plaude. Un protams prasītāja Līga Bumbule.

10:30, Ventspils ielā mašīnas stāvlaukumā piebrauca Tiesu izpildītāja, policija un bāriņtiesa kopā ar Līgu Bumbuli. Satikšanās uz laukuma sākas ar sakidrošanos ar varas pārstāvjiem, rādot dokumentus no bērnu psihiatriskās slimnīcas, Līgas Bumbules atteikumu no Toma Emīla Bumbuļa, un psihologa atzinumu. Vai tiešām likuma kalpi izraus bērnus no rokām un atdos bērnus Līgai Bumbulei kura  atrodas pirmstiesas procesā par bērna pedofīliju un vardarbību?

Talsu Novada bāriņtiesa visus dokumentus par Toma pēdas deformāciju un nepieciešamo operāciju uzskata par meliem apstrīdot daktera Dr. V. Vīndedža profesionalitāti.

Tā pat apstrīdot izziņas no Bērna neiroloģes L. Vaģes par Toma valodas traucējumiem.

Tā pat apstrīd VSIA “Bērnu klīniskās unversitātes slimnīcas” klīniskos izmeklējumus:

Viņas apstrīd audiologopēdes Evija Cunes izmeklējumus, ka Ella Bumbule runā latviski, jo bāriņtiesa sarunā ar Ellu konstatēja ka meitene nerunā Latviski.

Talsu novada bāriņtiesas psiholoģe Jolanta Plaude apstrīd VSIA “Bērnu klīniskās unversitātes slimnīcas” klīniskās psiholoģes Marikas Ekartes profesionalitāti un atzinumu par Ellas Bumbules izmeklējumu kur atspoguļojas pedofīlija un vardarbība no Līgas Bumbules puses.

Talsu novada barīņtiesa kategoriski atsakās pildīt VSIA “Bērnu klīniskās unversitātes slimnīcas” rekomendācijas:

·        Nepieciešams atrasties drošā, atbilstošā vidē, nodrošināt patstāvīgu dzīvi pie vecāka (tēva) patstāvīgu dzīvi pie tā vecāka pie kura jūtas droši.

·        Bāriņtiesas kompotencē ir lemt par viena vecāka aizgadības tiesībām un dzīvesvietas noteikšanu.

·        Attrasties ģimenes ārsta uzraudzībā.

Bāriņtiesa visu noliedz,pamatojoties ar savu pieņēmumu ka bērna tēvs bērnus ir iespaidojis. Kā var bērnus iespaidot, ja bērna tēvs ar savu mammu Gintu Bumbuli un Māsu Klintu Bumbuli viņus ir audzinājusi kopš dienas kad Līga Bumbule pameta ģimeni. Tajā laikā kad Līga Bumbule pameta ģimeni Tomiņam bija 5 mēnesīši un Ellai bija 4. gadiņi. Kā bērna tēvs varēja viņus iespaidot ja viņi ir auguši patstāvīgā vidē pie tēva? Ir arī Anglijas tiesas lēmums, ka bērni dzīvo pie Mārča Bumbuļa (tēva).

            Policija šo visu dzirdot nespēj neko izdarīt, atbild mums tikai to, ka viņu uzdevus ir izpildīt tiesas lēmumu. Piespiedu izpilde. Nodot bērnus Līgai Bumbulei.

            Talsu novada bāriņtiesas locekle Aija Štaškova Ciemīte, kura bija atstādināta no Toma un Ellas lietas, izpildes procesā māca Līgai Bumbulei kas jādara, kas jarunā. Aija Štaškova Ciemīte pieejot pie Toma jautā vai tu pazīsti to tanti norādot uz Līgu Bumbuli, Toms ar galvas mājienu noraida ka nē.

Vairākkārtīgi Talsu novada bāriņtiesa Tomam un Ellai jautā vai negrib aiziet līdz Līgai Bumbulei. Bērni kategoriski atsakās iet pie Līgas. Bērni kategoriski atteicās doties uz Lielbritāniju. Ella bija ieķērusies manas civilsievas Mairitas rokā un Toms ieķēries aiz kājas. Bērni Mairitu jau sen sauc par mammu. Ella sajutās apdraudēta kad ap viņu sapulcējās bāriņtiesas pārstāves un raustot aiz rokas centās vest pie Līgas Bumbules, atlaida Mairitas (mammas) roku un skrēja uz Gintas Bumbules dzīvokli kur meitene ieskrēja vannas izstabā un kliedza ka nekur nebrauks, ka Līga viņu sit un fotogrāfē pliku. Tomu aizsargājot Ginta Bumbule (ome) pieglauda pie krūtīm raudošō Tomiņu un turpināja skaidroties ar Bāriņtiesu un Līgu Bumbuli. Vairākkārtīgi Līga Bumbule centās Tomu izraut no omes rokām. Tā pat arī policijas pārstāvis centās atraut Gintas Bumbules rokas no Tomiņa. Tomiņam bija bail un viņš nesaprata kapēc viņu centās izraut no omas drošajām rokām. Līga izrāva Tomiņu no Gintas (omes rokām) un aiskrēja uz policijas mašīnu kurai policija vairs neļāva tuvoties. Toms atrodoties mašīnā kur Mairita (Mārča civilsieva, kuru bērni sauc par mammu) centās būt pie Tomiņa, Tomiņš raudot kliedza: mamma, mamma…….

Ella pa to laiku Gintas (omes) dzīvoklī bija stresa stāvoklī ātrā palīdzība sniedza neatliekamo palīdzību Ellai, bērni bija pārbijušies. Ellai tikka veikta izmeklēšana un konstatēts, ka vajadzētu braukt uz slimnīcu. Bet pārunās ar bāriņtiesu, tā uzstāja, ka ir jāveic šī piespiedu izpilde un medicīniskā palīdzība nav nepieciešama. Ella lūdzās netaliekamajai palīdzībai lai ved viņu uz slimnīcu un ka viņa grib lai ved uz slimnīcu tikkai lai neatdod viņu Līgai Bumbulei. Ginta Lūdzās lai pēc 2h bērnu mocīšanas kuru laikā bērni vairākkārt kategoriski atteicās doties pie Līgas Bumbules uz Lielbitāniju, atļauj bērniem vismaz paēst, ome uzsmērēja desmaizītes. Ella atradās dzīvoklī. Bet Tomiņu nelaida ārā no mašīnas, neviens Tomiņam nepiedāvāja ne nokārtoties ne uzēst kaut ko. Ome pierunāja lai vismas maizīti viņam aiznes, tiesu izpildītāja aiznesa Tomiņam maizīti un piekodināja Līgai Bumbulei ka tā maizīte ir bērnam. Tas viss bija neaprakstāmi vardarbīgi pret bērniem. Šāda ir Latvijas tiesas nostāja pret Latvijas pilsoņiem, varas pārstāvji, kas izpilda tikai rīkojumus, atdodot bērnus vardarbīgai peronai. Talsu novada bāriņtiesa, kas kopš brīža kad ieradāmies Latvijā nepārstāvēja bērnu intereses bet gan Līgas Bumbules intereses. Patiesi vardarbīga diena 2020. gada 3. jūnijs. Diena kad bērnus piespiedu izpildē atdeva seksuālajā vardarbībā apsūdzētajai mātei.

English: 

Petition "We ask to return children to Latvia!" 

On June 3, 2020, a coercive issue (brutally and violently) was made by a court decision of the Republic of Latvia regarding the return of young children Ella and Tomas to the custody of the children's mother Līga Bumbule. Violations of the decision of the court of the Republic of Latvia are already being delivered here, at the same time returning children who are united in the jurisdiction of the Kingdom and not to the mother, but who want us to initiate Criminal Proceedings on the possibility of physical, sexual and emotional payment. 6/19/2020 with great resistance, the Talsi Orphan's Court had to press for the first time (starting with the brutal removal of children) to organize a video call for the father and his mother with the children. It is shown that only six-year-old Tomiņš delivers, and is still unable. Much like explaining how nothing caused bruising under the left eye and abrasion on the good crotch. The daughter, who can see the whole exhibition, the mother responds to the indicators on the pretext that the child sat down on it (only radar-based concerns about only simple undisguised physical and emotional acts of violence against children).

Already on 24.06.2020. United Kingdom court hearing on custody of children. The first UK court ruling determined the children's place of residence with the father, but not his place of residence and country. We invite you to sign this petition, then consider all signatories as UK court orders that are smaller than the winner's common sense and the children will be returned to Latvia. Safe with a loving father and mother Mairitas, grandmother and grandfather. 

Full petiton: 

 On 21 January 2020, the Riga City Vidzemes suburb court satisfied Liga Bumbles application for the return of children from Latvia to the United Kingdom and decided: to return Ella Amy Bumbule and Toms Emils Bumbulis to the United Kingdom; to set the deadline for Marcis Bumbulis  to the decision. for voluntary enforcement 30 days from the date of entry into force of the decision;to alert the defendant to the fact that if the decision is not taken voluntarily, the defendant will be fined and enforced.

Child Toms Emils Bumbulis Has innate health problems, illness. Living in England, there was no way for parents to treat their children. On April15, 2019, Liga Bumbule signed a refusal from Tom Emile Bumbulis (the marriage of parents was divorced), and that the child's father and son were travelling to Latvia for an indefinite period of time.

Since 06.01.2020, baby Tom Emils Bumbulis has been visiting physiotherapy. Foot deformities detected, surgery required. In this regard, on 7 August 2019, the Orphan's Court of Talsi Municipality Decided - the transfer of the minor child Tom Emile Bumbule (the mother of the child's father) for a period of time in the care of Ginta Bumbules. On the basis of the submission of the mother, the Orphan'sCourt suspended the rights of custody of the mother and determined the aegis of one parent.

It has been achieved at this point that Toms Emils Bumbulis has been given an estimated day of surgery. Medical examinations are needed before that.

The child's mother, Liga Bumbulei, had no objection in 2019 that the child's father and youngest son were travelling to a Latvian-treatedchild because he had refused Toms Emils Baumbulis. The league only wanted a daughter.

The father of the children took her daughter to Latvia as well, because her daughter asked to take her to Latvia because her mother was doing a couple. She said of all kinds of violence. Therefore, the father also took her daughter to Latvia.

Child Ella Amy Bumbulei doctor – psychiatrist has identified health problems and general hospitalisation. On 26 May 2020, a child was placed in a hospital at Riga East Clinical University. In a statement from the children's psychiatry department, the psychiatrist reports that Ella Bumbule has suffered from violence and in a safe environment for the child. A visiting psychologist is recommended.

Since January this year, Ella Amy Bumbule visits a psychologist for research and receiving psychological support. In the context of the public emergency, consultations have been suspended for a period of time, the consultations have been gradually re-established.

Ella Emi Bumbulei 17.12.19. A psychologist's advice came from the recommendation of a child neurologist. Ella is currently undergoing a full psychological study at Yolata Gluskova-Seglina.

Already on 30 January 2020, Mag. Psych. Jolanta Seglina –Gluškova provided a description of the course of consultations with Ella Amy Bumbule, which concludes that the child suffered fromemotional, physical and sexual abuse, as well as from abandonmentof her biological mother's League.

The Orphan's Court has been repeatedly requested to perform a psychological study of the child regarding possible violence, but without results. It will be repeatedly requested to the Orphan's Court To designate a psychologist whom the child accepts in order to clarify the objections of the children to his return to England. The Talsi Municipality baring court rejects any proposals related to the implementation of the safe environment of Ella and Toms Bumbuli.  Talsi social service lie  to the closure of Liga Baubule and the resettlement of children to Great Britain.

03.06.2020

PL: 10:30

Date of execution of the order.

Ilona Kalnins, the executor of the Kurzeme Regional Court, announces forced enforcement, where the police, Talsi county barincourt and Psychologist are invited.

Talsi municipality : Aija štaskova-Ciemīte,Jolanta Feldmane,  Jolanta Plaude. And of course the plaintiff, Liga Bumbule.

At 10:30 a.m., the Chief Justice Officer, the police and the Orphan's Court, along with Liga Bumbules, pulled up on Ventspils Street. The Rendezvous to the square begins with a meeting of authorities,showing documents from the psychiatric children's hospital, the rejection of Liga Bumbules from Tom Emile Bauber, and the revival of the Psychologist. Or the direct servants of the law will remove children from their hands and give children to League Bumbulei, who is in pre-trial proceedings for child paedophilia and violence.

All documents relating to Tom's foot deformation and the necessary surgery are considered to be a lie in challenging the professionalism of Dr. V. Vindedzis.

It even challenged the statements from the Child's neurologist,L.Valge, about Tom's language disorder.

It even disputes the clinical trials of the VSIA “Child Clinical andConverse Hospital”:

They dispute the audiologist Evie Cunes' investigations that Ella Bumbule is speaking latte, because the Orphan's Court found that the girl was not speaking Latvis in a conversation with Ella.

Talsi municipal bansal psychologist Jolanta Plaude disputes the professionalism of the Clinical Hospital for Child Clinical Universality VSIA's Clinical Psychologist Marika Ekartes on the written Ella Bumbules study, which reflects paedophilia and violence from Liga Bumbule.

The Talsi municipality warfighting court categorically refused to comply with the recommendations of the VSIA “Child Clinical andConverse Hospital”:

It is necessary to be in a safe, appropriate environment, to ensure an independent life with the parent's (father) feels safe.

The Orphan's Court shall comply with the rights and determination of the identity of one parent.

Come under the supervision of a family doctor.

The Orphan's Court denies everything on the basis of its assumption that the child's father has impressed the children.

How can the children be affected if a child's father and his mother,Ginth Bumi, and Sister Clint Bumbuli have raised them since the dayLiga Bumbule left the family. At the time Liga Bumbule abandoned the family for Tom had 5 months and Ella had 4. Years. As a child's father,they could be impressed if they were growing up in an independent environment with their father. The England court's decision that the childrens live near Marcis Bumbulis (father).

The police cannot do anything when they hear it, only to answer us that their tasks are to comply with the court's decision. Forced Enforcement. Transfer the children to Liga Bumbule

Aija Štaskova, a member of the Orphan's Court of Talsi county, who had been suspended from the case of Tom and Ella, is teaching Liga Bumbulei in the execution process what needs to be done in jarring.As Aija Štaskova approaches Tom, asks if you know that aunt pointing to League Bumbules, Tom nouns that No.

Several times, the Orphan's Court asks Tom and Ella whether or not they want to go to the League. Children categorically refuse to go to the League. Children categorically refused to go to Britain. Ella was trapped in the hand of my civilian wife, Mairita, and Tom was caught behind a wedding whose children called Mom. Ella felt threatened when the Orphan's Court was around her, and as she pulled her arms around her, she tried to lead to Liga Bumbule, released her hand and ran to the apartment of Ginta Bumbule, where the girl ran into the bathtub and shouted that she was not going to go anywhere, that she was going to beat her and the photographer naked. As Tom wasprotected, Ginta Bumbule smoothed raudošō Tom against his chest and continued to explain to the Orphan's Court and the Liga Bumbule several times Tomu Liga Bumbule tried to pull Tom out of his arms. Even so, the police spokesman tried to divest the hands of Ginta Bumbule from Tom. He was afraid, and he didn't know how to pull her out of her safe arms. The league pulled Tom out of Giant's Hands and made his way to the police car, where the police were prevented from coming. Tom was in the car where Mairita (a foster mom called Mom) tried to be with Tom, and Tom screamed, “Mom,Mom ….”

Ella, in the meantime, in the apartment of Ginta (granma), was in such a sternum state, the ambulance provides emergency aid to Ella, the children terrified. Ella tikka has been investigated and prepared to travel to the hospital but has been re-appointed with the Orphan'sCourt, the Orphan's Court said that this forced execution has to be carried out, but no ambulance is needed. Ella prayed for her unchargeable help to bring them to the hospital, and that she wanted to go to the hospital for her League Bumbulei. Ginta prayed that after 2 hours of child harassment, the children categorically refused to goto Liga Bumbule to the Great-britain children at least to eat, the grandma dipped the sandvich. Ella was in the apartment. But Tom wasn't let out of the car, no one offered Tom anything. She persuaded him to take the bread, and the judge carried Tom's bread and told Liga Bumbule that it was a child. It was all indescribably violent to children. The Latvian court's position against Latvian citizens,representatives of Vara, who comply only with orders to carry out the daily arrangements by being side by side and representing her interests in a truly violent person against children. Talsu county Orphan's Court, which since we arrived in Latvia did not represent the interests of the child but of the interests of Liga Bumbules. A truly violent day 2020. 3 of the year. June. The day when children were forced to be handed to mother, who have sexual abuse case.

 

Atpakaļ